Адвокатски услуги

Наказателно право – защита и съдействие от Юлия Данова във Варна

Наказателното право е един от подразделите на правото, който може да бъде определен като система от правни норми, които регулират обществените отношения при извършени нарушения на закона като престъпления, кражби, грабежи и т. н.