Защо да изберем термопомпа и скъпо ли излиза?

Всеки, който има желание да научи повече за новите възможности за енергийна ефективност, предлагани с някои инсталации за отопление и охлаждане, може да го направи на следните редове.

Ако не сте запознати с начина на работа на термопомпените инсталации, то може би е време да разберете повече за това как работят и какви са различните видове, от които можете да изберете. На термопомпи цена можете да разгледате предлаганите системи с австрийско производство от Heliotherm, които са високо ефективни и дават възможност за минимизиране на разходите за електроенергия. Как работи системата с термопомпа? Подобно на климатичните системи и термопомпените, пренасят топлина от едно място на друго и според сезона, тази топлина бива отнасяна извън или вътре в къщата. Термопомпите, черпят топлина от земята, водата или въздуха. Това ги разделя основно на три вида – геотермални, хидротермални и аеротермални.

Защо да изберем термопомпа и скъпо ли излиза?

Геотермалните термопомпи, наречени още термопомпи земя-вода, работят с температурата под земната повърхност, която на определена дълбочина е почти постоянна през цялата година и това ги прави високоефективни. Така е и с хидротермалните системи, които извличат топлина от подпочвените води. Тези инсталации, изискват по-сложен монтаж и за това са и по-скъпи, но тяхната цена се оправдава много бързо, предвид начина, по който системата генерира енергия. На 1 kW от мрежата, подаден към термопомпата, тя генерира няколко пъти повече. Това дава 75% произведена енергия от системата, която заедно с 25% от електрозахранването, прави всичката енергия, необходима за потреблението на домакинството. Както за еднофамилен дом, този вид инсталации са подходящи и за големи сгради, офиси, а дори и за индустриални цели.

Третият вид термопомпи са аеротермалните и те работят с околният въздух. Това са най-често срещаните термопомпени системи, заради лесния монтаж и ниската цена. Те са по-малко ефективни от останалите видове, но са също висок клас системи и ако жилището позволява и характеристиките на мястото са подходящи, то можете да изберете и този вариант. Всичко зависи от условията и начина на монтиране на една термопомпена инсталация, за да може тя да работи оптимално и да спестява до 80% от разходите за електроенергия.

Освен това, произведените от Heliotherm термопомпи са и естетически издържани, работещи тихо и с удобно управление. Всяка система с включен уеб контрол, може да се управлява дистанционно от всяка точка на света, в която има интернет. Това дава възможност за осигуряване на пълен комфорт при всяко прибиране у дома или в офиса.

Мултиклима ЕООД е инженерна компания, която работи от много години с иновативни системи за отопление и охлаждане, като основна цел на компанията е намиране на най-подходящото решение, според нуждите на клиента. Съвремието ни предлага възможност за енергийна независимост до голяма степен или поне една голяма крачка към бъдещето, във вид на енергоефективни системи, които определено заслужават внимание. Вижте повече на страниците на Multiclima.bg и решете сами как, кога и дали да се възползвате от тях.