Наказателно право – защита и съдействие от Юлия Данова във Варна

Наказателното право е един от подразделите на правото, който може да бъде определен като система от правни норми, които регулират обществените отношения при извършени нарушения на закона като престъпления, кражби, грабежи и т.н.

То има за цел да защитава интересите не само на индивидуален човек, а на цяла една общност. При неспазване на тези установени норми се води наказателна отговорност на обвиняемия.

Ако имате нужда от защита и съдействие по такъв случай и сте от град Варна, то обърнете се към адвокат във Варна от адвокатварна.bg Юлия Данова. Няма значение Вашия случай към кой от трите клона на наказателното право се отнася дали материално-наказателен, наказателно-процесуален или наказателно-изпълнителен – тя е способна да разреши Вашия случай и да работи във Ваша защита.

Наказателно право - защита и съдействие от Юлия Данова във Варна

Услугите, които предлага са защита на клиента пред съдебната власт, предявяване на частни тъжби срещу престъпления от частен характер, поддържане на гражданско обвинение за престъпления от общ характер, предявяване на граждански искове в наказателното съдопроизводство, съдействие при молби за помилване и предсрочно освобождаване, съдействие при водене на производства за съдебна реабилитация.

Освен с наказателно право, адвокат Юлия Данова се занимава и с доста други видове право като гражданско, трудово, семейно и т.н. Екипът от квалифицирани професионалисти, които работят рамо до рамо с нея в кантората, е готов да Ви съдейства и окаже нужната помощ, когато се налага. Посетете уеб сайта адвокатварна.bg, на който можете да видите повече информация за това що е наказателно право и какви са ключовите му елементи. Работното време на кантората е от 9:00 до 18:00 часа в рамките на работната седмица – целият юридически колектив е на Ваше разположение за консултации и срещи. Можете да изпратите запитване онлайн на имейл адрес, който е посочен в сайта адвокатварна.bg, или да позвъните на телефонен номер +359 (0) 895 64 59 40. Адресът на кантората е град Варна, ул. „Христо Ботев“ 8, ет.4, офис 5.